Healthcare AI

Current projects

AI-based product innovation to enhance diagnostics and treatment in primary health care, ambulatory specialist care (AOS) and hospital treatment co-funded by Medical Research Agency (Agencja Badań Medycznych).

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Affexy Sp. z o. o., jako członek konsorcjum, w skład którego wchodzą Stermedia Sp. z o. o. oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii, realizuje projekt badawczy “Developing a product innovation in the field of supporting diagnostics and treatment in primary health care, ambulatory specialist care (AOS) and hospital treatment” w ramach konkursu zrealizowanego przez Agencję Badań Medycznych.

Projekt jest realizowany w ramach umowy 2022/ABM/07/00012-00
o dofinansowanie projektu komercyjnego ABM/2022/7 na opracowanie innowacyjnych wyrobów medycznych opartych
o sztuczną inteligencję do koordynowania diagnostyki i leczenia
w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępu pacjentów i usprawnienie procesu diagnostycznego, poprzez opracowanie i wdrożenie pierwszego na świecie, zautomatyzowanego systemu analizy sesji diagnostycznej między pacjentem a lekarzem.

Proponowane narzędzie diagnostyczne będzie niezależne od czynników, które mogą mieć wpływ na prawidłowe postawienie diagnozy, takie jak zmęczenie specjalistów czy nieszczerość pacjentów. Rezultatem będzie system oparty o modele głębokiego uczenia, który usprawni diagnozę pacjenta.

DOFINANSOWANIE

6 522 990,48 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

7 811 891,92 PLN

 

Główne założenia projektu

 
• Ilościowe określenie zmian w sposobie komunikacji pacjent-specjalista w trakcie kliku wizyt.
• Rozszerzenie teorii i metod głębokiego nauczania i złożonych układów dynamicznych na dwie modalności: tekst i wideo.
• Wykorzystania technik przetwarzania języka naturalnego i widzenia maszynowego do pomiaru dynamiki komunikacji i interakcji w czasie, w warunkach rzeczywistych.
 

Zaproszenie do Składania Ofert: Usługi Doradztwa i Nadzoru w Zakresie Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych (CRO)

Affexy zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku, której celem jest wyłonienie wykonawcy świadczącego usługi doradztwa i nadzoru przy przygotowaniu dokumentacji dot. prowadzenia badania klinicznego oraz monitorowania badania klinicznego wyrobu medycznego.
(Rozstrzygnięte)

Zaproszenie do Składania Ofert: Stanowisko Junior Data Scientist

Affexy zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku. Celem procedury jest wyłonienie wykonawcy na stanowisko Junior Data Scientist. Projekt jest realizowany w ramach umowy 2022/ABM/07/00012-00 o dofinansowanie projektu komercyjnego ABM/2022/7.
(Rozstrzygnięte)

Zaproszenie do Składania Ofert: Opracowanie i Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością (QMS)

Affexy zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku, której celem jest wyłonienie wykonawcy świadczącego usługi związane z opracowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania jakością w naszej organizacji.

 

 

 

Zaproszenie do Składania Ofert: Stanowisko Senior Full Stack Developer

Affexy zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku. Celem procedury jest wyłonienie wykonawcy na stanowisko Senior Full Stack DeveloperProjekt jest realizowany w ramach umowy 2022/ABM/07/00012-00 o dofinansowanie projektu komercyjnego ABM/2022/7.
(Rozstrzygnięte)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Get In Touch

Terms and Conditions

Privacy Policy

@ 2023 Affexy sp. z o. o.